hipnoterapia

Hipnoterapia – czym jest?

Hipnoterapia jest rodzajem psychoterapii, podczas której wykorzystuje się techniki hipnotyczne. Jest to, więc proces terapeutyczny, w którym używana jest hipnoza. Dzięki hipnozie zwiększa się uważność i koncentracja danej osoby – co ułatwia oraz przyśpiesza proces terapii i często pozwala uzyskać danej osobie odpowiedzi lub myśli, które w zwykłym stanie umysłu nie są jej znane. To również wspaniałe narzędzie do pracy z podświadomością.

Hipnoterapia – na czym polega?

Hipnoterapia polega na uzyskaniu większego wglądu w siebie i swoje doświadczenia oraz odreagowaniu emocji i ich transformacji.  Podczas sesji dochodzi również do tak zwanego „odpamiętnienia” wspomnień – nie znaczy to, że zapominamy o wcześniejszych wydarzeniach, lecz nabieramy do nich dystansu. Pamiętamy, że coś takiego miało miejsce – lecz już nie wywołuje u nas takiego natężenia emocjonalnego.

Wszelkie procesy podczas hipnoterapii zachodzą w stanie poszerzonej świadomości i koncentracji, dlatego jest ona tak skuteczna. Warto dodać, że osoba poddana hipnoterapii najczęściej zachowuje świadomość, a pewne zjawiska związane z hipnozą zachodzą w niemal każdej psychoterapii. Dzieję się to poprzez rozmowę, doświadczenie emocji i proces wewnętrznego wglądu. A także poprzez kontakt z tzw. „czasem psychoanalitycznym”, podczas którego można doświadczać siebie jednocześnie, jako klienta w gabinecie i siebie z przeszłości.

Jak długo trwa hipnoterapia?

Czas trwania hipnoterapii zależy od skali problemu, z jakim zgłasza się klient. Pierwsza sesja z reguły jest najdłuższa (nawet do 3–4h!), kolejne już trwają znacznie krócej. W hipnoterapii pracuje się na pełnych modułach – nie ma, więc ściśle określonego czasu. Natomiast cały proces terapii zazwyczaj kończy się po 3–6 spotkaniach! U niektórych widać znaczne efekty już po pierwszej sesji. Jest, więc to terapia krótkoterminowa, która w szybkim tempie przynosi rezultaty, jak po wieloletnich procesach psychoterapeutycznych.

hipnoterapia

Jak wygląda sesja hipnoterapii?

Każda sesja hipnoterapii zaczyna się od wywiadu z klientem odnośnie problemu, z którym przychodzi oraz ogólnej konsultacji. Następnie wykonane są testy podatności na sugestie, określające, w jakim stopniu dana osoba jest podatna na hipnozę.  Niekiedy na pierwszej wizycie klienta wprowadza się tylko w krótki stan transu, aby mógł doświadczyć tego odczucia, a dopiero podczas kolejnej wizyty przystępuje się do sesji właściwej. Rozpoczyna się od technik słownych opartych o relaksację i swobodne, głębokie oddychanie.  Osoba siedzi wygodnie w fotelu lub znajduje się w pozycji półleżącej, tak by mogła się w pełni odprężyć.  Oczy osoby hipnotyzowanej są zamknięte, dzięki czemu szybciej zaczyna kierować swoją uwagę do wewnętrznych procesów psychicznych i fizycznych. Łatwiej może zająć się swoim wewnętrznym procesem doświadczenia i uzyskać większy wgląd w siebie.  Podczas sesji stopniowo pogłębia się stan transu, wykorzystując różnorodne techniki i procedury, takie jak: odliczanie do podanej liczby, pominięcia, powtórzenia, wizualizację bądź wyobrażenia, podczas których „przenosi się” w ładne miejsce w przyrodzie lub schodzi schodami w dół. Metod tego typu jest bardzo dużo. Istnieją również techniki bezsłownego wprowadzenia w stan transu, które jednak rzadziej stosuje się w terapeutycznym ujęciu hipnozy a częściej w hipnozie scenicznej. Dopiero po wprowadzeniu osoby w wystarczający stan transu, przystępuje się do aspektów typowo terapeutycznych – zależnych od przypadku.  Techniki hipnoterapeutyczne  wprowadza się z ostrożnością i uważnością na reakcje klienta oraz na bieżąco dostosowuje się poszczególne procedury. W zależności od natury problemu, ustala się stopień głębokości pracy. Hipnoza terapeutyczna osiąga zwykle lekki lub średni stopień głębokości.  Klient podczas całej sesji jest świadomy (znajduje się w stanie „półsnu”/ głębokiego relaksu) oraz zachowuje samokontrolę i komunikuje się z terapeutą. Rzadko, kiedy dochodzi do amnezji posthipnotycznej, czyli niepamięci sesji. Zdarza się zaś, że słabiej pamięta się niektóre jej fragmenty. Należy pamiętać, że stan hipnozy jest naturalnym stanem naszego organizmu, którego każdy z nas czasem doświadcza (np. podczas wykonywania monotonnym czynności lub tuż przed zaśnięciem) oraz jest w pełni bezpieczny. Każdy z nas posiada również zdolność samoistnego wybudzenia się z hipnozy. Podczas sesji dba o to terapeuta, stopniowo wyprowadzając z transu i dbając o dobre samopoczucie klienta. Na koniec krótko omawia się sesję i odczucia osoby hipnotyzowanej oraz ustala się dalszy plan terapii.

W czym hipnoterapia może pomóc?

Hipnoterapia pomaga w leczeniu: nerwic, stanów lękowych, nałogów, tików, ciężkich przeżyć osobistych, stresu pourazowego, depresji, zaburzeń odżywiania, trudności ze snem, alergii, bólu itp. Może być wykorzystywana także w przypadku poważniejszych zaburzeń psychicznych, jednak wymagany jest wówczas dłuższy proces (choć i tak zwykle krótszy niż przy innych formach terapii).

Ponadto hipnoterapia to świetle narzędzie do podniesienia poczucia własnej wartości, samooceny oraz pracy nad osiągnięciem wymarzonych celów i rozwojem osobistym.